top of page

Journal Publications

2024
Shuman Sun*, Beichen Wang*, Kaikai Liu, Mark Harrington, Fatemehsadat Tabatabaei, Ruxuan Liu, Jiawei Wang, Samin Hanifi, Jesse S. Morgan, Mandana Jahanbozorgi, Zijiao Yang, Steven Bowers, Paul Morton, Karl Nelson, Andreas Beling, Daniel Blumenthal & Xu Yi

"Integrated optical frequency division for microwave and mmWave generation"

Nature, 627, 540 (2024).

Shuman Sun, Mark W. Harrington, Fatemehsadat Tabatabaei, Samin Hanifi, Kaikai Liu, Jiawei Wang, Beichen Wang, Zijiao Yang, Ruxuan Liu, Jesse S. Morgan, Steven M. Bowers, Paul A. Morton, Karl D. Nelson, Andreas Beling, Daniel J. Blumenthal & Xu Yi

"Kerr optical frequency division with integrated photonics for stable microwave and mmWave generation"

arXiv:2402.11772 (2024).

2023
Mandana Jahanbozorgi, Zijiao Yang, Shuman Sun, Haoran Chen, Ruxuan Liu & Xu Yi

"Generation of squeezed quantum microcombs with silicon nitride integrated photonic circuits"

Optica, 10, 1100 (2023).

Chen Yang, Shuo Yang, Fan Du, Xianhong Zeng, Beichen Wang, Zijiao Yang, Qiang Luo, Rui Ma, Ru Zhang, Di Jia, Zhenzhong Hao, Yongnan Li, Qifan Yang, Xu Yi, Fang Bo, Yongfa Kong, Guoquan Zhang, Jingjun Xu

"1550-nm Band Soliton Microcombs in Ytterbium-Doped Lithium-Niobate Microrings"

Laser & Photonics Reviews, 2200510 (2023).
 

2022
Beichen Wang*, Zijiao Yang*, Shuman Sun & Xu Yi

"Radio-frequency line-by-line Fourier synthesis based on optical soliton microcombs"

Photonic Research, 10, 923 (2022). Editor's Pick.

2021
Zijiao Yang*, Mandana Jahanbozorgi*,  Dongin Jeong, Shuman Sun, Olivier Pfister, Hansuek Lee, and Xu Yi

"A squeezed quantum microcomb on a chip"

Nature Communications, 12, 4781 (2021).

Zhizhou Lu, Hao-Jing Chen, Weiqiang Wang, Lu Yao, Yang Wang, Yan Yu, B. E. Little, S. T. Chu, Qihuang Gong, Wei Zhao, Xu Yi, Yun-Feng Xiao & Wenfu Zhang

"Synthesized soliton crystals"

Nature Communications, 12, 3179 (2021).

 
Beichen Wang*, Jesse S. Morgan*, Keye Sun, Mandana Jahanbozorgi, Zijiao Yang, Madison Woodson, Steven Estrella, Andreas Beling, and Xu Yi

"Towards high-power, high-coherence, integrated photonic mmWave platform with microcavity solitons"

Light: Science & Applications, 10, 4 (2021).

2020
Beichen Wang*, Zijiao Yang*, Xiaobao Zhang, and Xu Yi

"Vernier frequency division with dual-microresonator solitons"

Nature Communications, 11, 3975 (2020).

Hao-Jing Chen, Qing-Xin Ji, Heming Wang, Qi-Fan Yang, Qi-Tao Cao, Qihuang Gong, Xu Yi, Yun-Feng Xiao

"Chaos-assisted two-octave-spanning microcombs"

Nature Communications, 11, 2336 (2020).

2019
Myoung-Gyun Suh, Xu Yi, Yu-Hung Lai, S. Leifer, Ivan S. Grudinin, G. Vasisht, Emily C. Martin, Michael P. Fitzgerald, G. Doppmann, J. Wang, D. Mawet, Scott B. Papp, Scott A. Diddams, C. Beichman and Kerry Vahala

"Searching for exoplanets using a microresonator astrocomb"

Nature Photonics, 13, 25 (2019).

2018
Daniel C. Cole, Jordan R. Stone, Miro Erkintalo, Ki Youl Yang, Xu Yi, Kerry J. Vahala, and Scott B. Papp

"Kerr-microresonator solitons from a chirped background"

Optica, 5, 1304 (2018).

Xu Yi*, Qi-Fan Yang*, Ki Youl Yang, and Kerry Vahala

"Imaging soliton dynamics in optical micro cavities"

Nature Communications, 9, 3565 (2018).

Xinbai Li, Boqiang Shen, Heming Wang, Ki Youl Yang, Xu Yi, Qi-Fan Yang, Zhiping Zhou, and Kerry Vahala

"Universal isocontours for dissipative Kerr solitons"

Optics Letters, 43, 2567 (2018).

Nicolas Volet, Xu Yi, Qi-Fan Yang, Eric J. Stanton, Paul A. Morton, Ki Youl Yang, Kerry J. Vahala, John E. Bowers

"Micro-Resonator Soliton Generated Directly with a Diode Laser"

Laser & Photonics Reviews (2018).

Ki Youl Yang*, Dong Yoon Oh*, Seung Hoon Lee*, Qi-Fan Yang, Xu Yi, Boqiang Shen, Heming Wang and Kerry Vahala
"Bridging ultrahigh-Q devices and photonic circuits"
Nature Photonics (2018).

 
2017

Xu Yi, Thesis: "Physics and Applications of Microresonator Solitons and Electro-optic Frequency Combs"

Caltech Library.

Seung Hoon Lee*, Dong Yoon Oh*, Qi-Fan Yang*, Boqiang Shen*, Heming Wang*, Ki Youl Yang, Yu-Hung Lai, Xu Yi, Xinbai Li and Kerry J. Vahala
"Towards Visible Soliton Microcomb Generation"

Nature Communications 8, 1295 (2017)

Xuefeng Jiang*, Linbo Shao*, Shu-Xin Zhang, Xu Yi, Jan Wiersig, Li Wang, Qihuang Gong, Marko Lončar, Lan Yang, Yun-Feng Xiao

“Chaos-assisted broadband momentum transformation in optical microresonators”

Science 358, 344 (2017).

Qi-Fan Yang*, Xu Yi*, Ki Youl Yang, Xinbai Li and Kerry Vahala

"Counter-propagating solitons in microresonators"

Nature Photonics, 11, 560-564 (2017)

 

Xu Yi*, Qi-Fan Yang*, Xueyue Zhang*, Ki Youl Yang, Xinbai Li and Kerry Vahala

"Single-mode dispersive waves and soliton microcomb dynamics"

Nature Communications, 8, 14869 (2017)

 

Qi-Fan Yang*, Xu Yi*, Ki Youl Yang and Kerry J. Vahala

“Stokes solitons in optical microcavities”

Nature Physics, 13, 53–57 (2017)

 

2016

Myoung-Gyun Suh*, Qi-Fan Yang*, Ki Youl Yang, Xu Yi, Kerry Vahala

"Microresonator Soliton Dual-Comb Spectroscopy"

Science 354 (6312), 600-603 (2016)

 

Qi-Fan Yang*, Xu Yi*, Ki Youl Yang and Kerry J. Vahala

“Spatial-mode-interaction-induced dispersive-waves and their active tuning in microresonators”

Optica, 3, 1132 (2016)

 

Xu Yi*, Qi-Fan Yang*, Ki Youl Yang and Kerry J. Vahala

“Theory and measurement of the soliton self-frequency shift and efficiency in optical microcavities”

Optics Letters, 41 (15) 3419-3422 (2016)

 

Xu Yi*, Qi-Fan Yang*, Ki Youl Yang and Kerry J. Vahala

“Active capture and stabilization of temporal solitons in microresonators”

Optics Letters, 41 (9), 2037-2040 (2016)

 

Ki Youl Yang, Katja Beha, Daniel C. Cole, Xu Yi, Pascal Del’Haye, Hansuek Lee, Jiang Li, Dong

Yoon Oh, Scott A. Diddams, Scott B. Papp and Kerry J. Vahala

“Broadband dispersion-engineered microresonator on a chip”

Nature Photonics, 10, 316–320 (2016)

 

X. Yi, K. Vahala, S.Diddams, G. Ycas, P. Plavchan, S. Leifer, J. Sandhu, G. Vasisht, P. Chen, P.

Gao, J. Gagne, E. Furlan, M. Bottom, E. Martin, M. Fitzgerald, G. Doppmann, C. Beichman

“Demonstration of a near-IR line-referenced electro-optical laser frequency comb for precision radial velocity measurements in astronomy”

Nature Communications, 7, 10436 (2016)

2015

 

Xu Yi*, Qi-Fan Yang*, Ki Youl Yang*, Myoung-Gyun Suh, Kerry Vahala

“Generation of high stability solitons at microwave rates on a silicon chip”

Optica, 2 (12), 1078-1085 (2015)

 

2014

Jiang Li*, Xu Yi*, Hansuek Lee, Scott Diddams, Kerry Vahala

“Electro-optical frequency division and stable microwave synthesis”

Science, 345 (6194), 309-313 (2014)

2013

 

Wei-Liang Jin, Xu Yi, Yi-Wen Hu, Bei-Bei Li, Yun-Feng Xiao

“Temperature-insensitive detection of low-concentration nanoparticles using a functionalized high-Q microcavity”

Applied Optics, 52 (2), 155-161 (2013)

2012

 

Hao-Kun Li, Yong-Chun Liu, Xu Yi, Chang-Ling Zou, Xue-Xin Ren, Yun-Feng Xiao

“Proposal for a near-field optomechanical system with enhanced linear and quadratic coupling”

Physical Review A, 85 (5), 053832 (2012)

 

Xu Yi, Yun-Feng Xiao, Yin Feng, Dong-Yin Qiu, Jing-Yi Fan, Yan Li, Qihuang Gong

“Mode splitting-based optical label-free biosensing with a biorecognition-covered microcavity”

Journal of Applied Physics, 111 (11), 114702 (2012)

 

2011

Xu Yi, Yun-Feng Xiao, Yong-Chun Liu, Bei-Bei Li, Yan Li, Qihuang Gong

“Multiple-Rayleighscatterer-induced mode splitting in a high-Q whispering-gallery-mode microresonator”

Physical Review A, 83, 023803 (2011)

 

2010

Xu Yi, Yun-Feng Xiao, Yan Li, Yong-Chun Liu, Bei-Bei Li, Zhao-Pei Liu, Qihuang Gong

“Polarization-dependent detection of cylinder nanoparticles with mode splitting in a high-Q

whispering-gallery microresonator”

Applied Physics Letters, 97, 203705 (2010)

 

* Co-first authors or equal contributing authors.

   Citation information can be found on Google scholar page.

bottom of page